Logo

Tìm kiếm

Giỏ hàng

0 sản phẩm Chi tiết
Giỏ hàng hiện đang trống!

Điều lệ

          1.   Tên Công ty

o    Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Formach

o    Tên tiếng Anh:

o    Tên giao dịch   : Công ty cổ phần Formach

o    Tên viết tắt     : Formach

2.   Công ty cổ phần Formach là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3.   Trụ sở đăng ký của Công ty là:

o    Địa chỉ             : Thị trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

o    Điện thoại        : 024.38613929

o    Fax                  : 024.38611227

o    E-mail              : formach@.hn.vnn.vn

          Thông tin chi tiết Điều lệ 2017 xem tại đây : Formach

         Thông tin chi tiết Điều lệ 2020 xem tại đây : 

                   Phần 1 , Phần 2 , Phần 3 , Phần 4 , Phần 5  , Phần 6

 

Your Store

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về formach.com.vn.